Stamat CZ

Uložení a recyklace stavebních odpadů

Recyklační středisko Skalka Spytovice, zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, IČZ: CZE00285

Výroba recyklátu - video

Přijímané odpady

Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci)

170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi na oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedené pod číslem 170507
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903


Ceník za uložení odpadu

Kód odpadu Název odpadu Jednotka Cena DPH Včetně DPH
170101 Beton t 130,00 21% 157,30
170102 Cihly t 200,00 21% 242,00
170103 Tašky a keramické výrobky t 200,00 21% 242,00
170107 Směsi na oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků t 200,00 21% 242,00
170302 Asfaltové směsi t 250,00 21% 302,50
170504 Zemina a kamení t od 100,00 21% od 121,00
170506 Vytěžená hlušina t 200,00 21% 242,00
170508 Štěrk ze železničního svršku t 150,00 21% 181,50
170802 Stavební materiály na bázi sádry t 250,00 21% 302,50
170904 Směsné stavební a demoliční odpady t 200,00 21% 242,00

Uvedené ceny platí pro ukládané stavební a demoliční odpady o max. kusovosti 400×400 mm bez nežádoucích příměsí. Odpady s obsahem nežádoucích příměsící v objemu nad 10% nebudou přijaty.